PROCHÁZKA PO STOPÁCH HISTORIE LIBEŇSKÝCH ŠKOL A ŠKOLEK

Kdy: v sobotu 5. března, 14:00 hod. Sraz: MŠ Sokolovská 182/513, P8

Libeňský svět vás zve na procházku po stopách historie předškolní a školní výchovy u příležitosti 160. výročí založení první opatrovny v Libni. Dozvíte se mnoho zajímavého nejen o historii školních budov, ale i příběhy známých osobností, které je navštěvovaly. Na setkání s Vámi se těší Michal Švarc.

„Židovskou Libní“

29. ledna 2022 v 14:00 hod. v Libeňském světě.

komentovaná procházka k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu po stopách

zmizelé židovské čtvrti a jejich slavných obyvatelích.

Na setkání se těší Václav Špale a Michal Švarc