„Židovskou Libní“

29. ledna 2022 v 14:00 hod. v Libeňském světě.

komentovaná procházka k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu po stopách

zmizelé židovské čtvrti a jejich slavných obyvatelích.

Na setkání se těší Václav Špale a Michal Švarc

Arnošt Lustig

Náhradní termín 

15. ledna v 18:00 v prostorách Libeňský svět, Pivovarnická 1022/3, Praha 8  

Nadační fond Arnošta Lustiga a Městská část Praha 8 si vás dovolují pozvat na 

komponovaný večer věnovaný 95.výročí narození libenského spisovatele a publicisty.

Spojený s projekcí filmu Transport z ráje, mezinárodně oceněného filmu z prostředí terezínského ghetta 

podle scénáře Arnošta Lustiga a Zbynka Brynycha (rež. Z.Brynych, 1962), s besedou 

s Evou Lustigovou a Václavem Špale, a dernisáží výstavy Návraty: Chleba, cukr, Lustig.