Libeň Hrabalova

Panel Libeň Bohumila Hrabala – součást stále výstavy Libeňského světa

č. 1 – Budova nádraží Dolní Libeň – sem Hrabal přijíždí z Nymburka
č. 2 – Unikátní křížení vlakových a tramvajových kolejí před nádražím bylo svědkem mnoha diskuzí mezi čekajícími pasažéry tramvají, autobusů, aut a chodci u závor.
č. 3 – Jízdenka Nymburk – Praha Libeň
č. 4 až 14 – Básníci periferie – umělci a filosofové a další osobnosti.
Přátelé BH: Básníci – Krajcarová, Bondy, Vodseďálek, Buřil a bří Vávrové
Výtvarníci – především Boudníkovi spolužáci z grafické školy a Oldřich Hamera (kamarád z let šedesátých)
č. 15 až 21 – Tato část věnována Vladimírovi Boudníkovi (1924 – 1968), významnému českému grafikovi a malíři, představiteli aktivní a strukturální grafiky. Založil vlastní umělecký směr, tzv. explosionalismus.
č. 16, 17 a 20 – Díla VB ze sbírky Vladimíra Merhauta
č. 18 – VB na návštěvě u Merhautů
č. 19 – V ateliéru v ulici Na Žertvách se svou první manželkou Teklou Holéniovou.
č. 21 – VB mezi spolužáky z grafické školy, VB nejvyšší.
č. 22 – Ulice Na Hrázi „věčnosti“ – domov a zdroj inspirace BH v 50. – 70. letech
č. 23 – Dům č. 24, skrze něj BH procházel do mezidomí, kde se nacházela bývalá kovárna, kterou obýval.
č. 24 – Hrabal na momentce z ulice Na Hrázi
č. 25 – Mistr odpočívá před dveřmi na záchod
č. 26 – Sbírka relikvií na stěně boudy na levé straně dvora
č. 27 – Manželka Eliška Plevová, zvaná Pipsi
č. 28 – Svatba na Libeňském zámečku
č. 29 – „č. 24“ Úryvek z vyznání geniu loci místa „Moje Libeň“
č. 30 – Montáž z různých záběrů dvora č. 24
č. 31 – Atomová „šrajbmašina“ Perkeo – psací stroj, na kterém sepsal svá stěžení díla v tomto období
č. 32 – BH s libeńským kocourem Aťanem
č. 33 – Ukázky strojopisů
č. 34 – Knihy, které v „libeňském“ období BH napsal
č. 35 – Průčelí pověstného Automatu Svět, který dal název jednomu z jeho nejznámějších novel
č. 36 – Palác Svět s kinem, který zažil film Potopa s reálnou potopou (foto z šedesátých let)
č. 37 – Mezi nejoblíbenější restaurační zařízení patřila nedaleká hospoda „U Hausmanů“ (Ludmilina ul.)
č. 38 – Taktéž společnost BH navštěvovala restauraci „U Jarolímků“ v Primátorské ul.
č. 39 – Boudník měl rád hostinec „U Karla IV“ na Rudé Armády (dnes Zenklova)
č. 40 – „U Jeřábků“ na křížení Rudé Armády a Primátorské zažil údajné vykolejení tramvaje, která se zastavila až u zdejšího výčepu

č. 41 – Dnes již zbořená hospoda „U Staré Basy“
č. 42 – Výčep měli i v dnes neexistující ulici Bratrská (dnes v místě autobusové nádraží)
č. 43 – U Horkých v Koželužské ulici do dnešních dnů funguje
č. 44 – Rukopis BH
č. 45 – Jídelní lístek z Automatu Palmovka
č. 46 – Skřivánci na niti – trezorový film BH
č. 47 – Ostře sledované vlaky – slavný oskarový film
č. 48 až 54 – Fotografie ze zfilmovaných děl BH (Perličky na dně, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti)
č. 55 až 60 – Slavné demolice – sloupec popisuje události kolem demolice domu Na Hrázi 24 a velkoprostorovou koláž (autor malířka Svatošová) , která dnes v místě stojí.
Závěrečný panel je věnován divadlu S.K. Neumanna (dnes D Pod Palmovkou) a BH
č. 61 až 66 – BH pracoval v divadle jako kulisák. Kulisy měli uloženy v bývalé Nové libeňské synagoze. Občas se jako příležitostný herec v některých hrách objevil jako představitel menších rolí. Hra Othelo a Jiříkovo vidění – spolu s kolegou kulisákem Petrem Drholcem (pozdějším hercem).
č. 67 až 70 – Divadlo S. K .Neumanna a jeho slavná představení, herci a režiséři.
č. 71 – Divadlo dramaticky poničily dvě povodně (2002 + 2013)
č. 72 až 78 – Počátky divadla v 19. a na začátku 20. století. Původní divadelní budova byla součástí restaurace „U Deutschů“. Dále období divadla Marie Zieglerové (inzerát + program kina, který zde také promítal).   
č. 79 – Porevoluční divadlo Pod Palmovkou (ředitelé Kracík + Lang) s obrázky z některých představení
č. 80 – Hamlet (Langmajer + Halbich)
č. 81 – Vlak Lustig (organizovaný ve spolupráci s DPP)
č. 82 – Žítkovské bohyně (Marie Málková)
č. 83 – 294 statečných (představení volně inspirované událostmi Operace Anthropoid)
č. 84 – Vstupenka na mezinárodní divadelní festival Palm Off Fest
č. 85 – Vchod do divadla